Våre tjenester

Kontakt oss når du skal selge bolig eller kjøpe bolig.
Har boligen arealavvik? Vi måler etter gjeldende Norsk Standard 3940.

  • Tilstandsrapport

  • Arealmåling

  • Boligsalgsrapport

  • Skadetaksering

  • Mangelsrapport

  • Verditaksering

  • Soppanalyse

  • Vurdering av inneklima

Les om tilstandsrapport når du skal selge bolig:

Om tilstandsrapport - PDF

Ønsker du et oppdrag utført?

Be om pristilbud